O nas

Kochani przyjaciele, Stowarzyszenie powstało by nieść pomoc osobom chorym, uzależnionym oraz ich rodzinom. Naszym zadaniem jest pomoc osobom chorym przewlekle oraz osobom niepełnosprawnym w zbieraniu środków finansowych oraz zakupie niezbędnych przedmiotów rehabilitacyjnych,poprzez organizowanie koncertów, bali, kwest oraz zbiórek na dane cele.
Pragniemy także utworzyć wypożyczalnie sprzętu medycznego dla potrzebujących z naszych okolic, aby każdy kto będzie w potrzebie mógł się do nas zgłosić. Wspomaganie osób uzależnionych oraz ich rodzin poprzez pomoc w znalezieniu ośrodków odwykowych oraz doradztwo w tym zakresie.
Szerzenie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży zagrożonych patologią oraz z rodzin z dysfunkcjami społecznymi. organizowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
Aktywizacje seniorów przede wszystkim osób z grona pedagogicznego poprzez wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży Organizowanie oraz współorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży w tym miejscu zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z nami.

Aktualności

Ścieżka rekreacyjna na Jarmutę imienia Księdza Jana Kozioła
Ścieżka rozpoczyna się na ulicy Szlachtowskiej bocznej Na Potoku około kilometra od centrum Szczawnicy. Dalej prowadzi poprzez Przełęcz Klimontowską i szczyt Jarmuta 794 n.p.m do...
Czytaj więcej "Ścieżka rekreacyjna na Jarmutę imienia Księdza Jana Kozioła"